Paparan Prof. Cipta (Sosialisasi AIPT untuk Dosen)

Ketua LP3M

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

Sekretaris LP3M

Assoc. Prof. Elida Purba, Ph.D.
Help-Desk